Aktuálně


23.červen 2011
Tak jsem byl opět po čtyřech letech na olympiádě. A ani jsem nepotřeboval letenku.
2. základní škola v Železném Brodě-Pelechovská opět v těchto dnech pořádá klání svých žáků ve všemožných sportovních disciplínách.
Zahájení olympiády bylo přímo klasické. Od příchodů všech sportovců v klubových dresech, olympijské hymny i zapálení olympijského ohně řeckou bohyní. Následoval kulturní program, jak se na olympiádu patří a pak už se rozběhly disciplíny. Jen víc takových akcí.

Díky školo.


více...
22.červen 2011


Zdroj a více informací naleznete na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=277&CT1=3 více...
16.červen 2011

Rodina

Státní sociální podpora (SSP)

Rodičovský příspěvek (RoP)
 • nová úprava umožní rodiči flexibilně volit délku pobírání RoP a jeho výši aktuálně s ohledem na sociální situaci rodiny až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, maximálně však do 4 let věku dítěte
 • výši RoP bude možné měnit 1 x za 3 měsíce, její výše bude muset být zaokrouhlena na stokoruny a jejím limitem bude výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tj. 30násobkem 70% denního vyměřovacího základu, nejvýše však 11 500 Kč/měsíc
 • možnost volby výše měsíční částky RoP bude mít, nově, i rodič, který nebyl účasten nemocenského pojištění, ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte
 • v případě, že ani jeden z rodičů nebyl účasten na pojistném systému a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání RoP, se nic nemění a výše RoP zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte dle právní úpravy od 1. ledna 2011
 • v případě, že rodiči vznikl nárok na RoP před účinností nové právní úpravy, bude moci přejít na novou právní úpravu dle svého rozhodnutí
 • u dětí starších dvou let bude zrušeno omezení nároku na RoP dobou docházky do předškolních zařízení a bude zavedeno jednotné konto 46 hodin/měsíc pro umístění dítěte mladšího dvou let v zařízení pro děti
         ...

více...
14.červen 2011

Občan

Státní sociální podpora (SSP)

Příspěvek na bydlení

 • od 1. ledna 2010 dochází pouze k parametrickým změnám
 • navrhovaná délka pobírání příspěvku na bydlení by měla být, nově, stanovena v rozsahu 84 měsíců v období 10 kalendářních let
 • z časového omezení výplaty dávky budou vyjmuty senioři starší 75 let a osoby zdravotně postižené (OZP) – výjimka bude vázána na byty zvlášť upravené přímo pro OZP (tzn. v případě rekonstrukce bytu pro OZP nebo formou novostavby)

Životní a existenční minimum

 • v souvislosti s nárůstem spotřebitelských cen (HDP) se předpokládá valorizace částek životního a existenčního minima od 1. ledna 2012
 • konkrétní podoba zvýšení životního a existenčního minima, která se projeví v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek SSP se v současné době připravuje

...

více...
10.červen 2011

Co pro mne znamená důchodová reforma?

Návrh důchodové reformy počítá s možností dobrovolného vstupu do druhého pilíře. To v praxi znamená, že jednotlivec, kterému dnešní systém vyhovuje a například si již v rámci penzijního připojištění sám spoří nad rámec zákonem daných odvodů, nemusí měnit nic. Musí ale počítat s tím, že při narůstajícím počtu důchodců budou penze z prvního průběžného systému za 20 až 30 let nižší než dnes.

Systém stávajících vlastních dobrovolných úspor na stáří se státním příspěvkem bude také zachován.

Nově vznikne možnost zapojit se do druhého fondového pilíře. Ti, kteří mají pocit, že dnešní spoření jim stačit nebude a chtějí se na stáří zabezpečit lépe, nebo chtějí mít širší výběr způsobu výplaty důchodu než doposud, budou mít tuto šanci. Z dnes odváděných 28 % do průběžného systému budou odvádět pouze 25 % vyměřovacího základu mzdy, zbývající tři procenta plus další dvě (jako nutná podmínka pro vstup do dobrovolného systému) pak budou posílat do penzijního fondu, který si sami vyberou.

...

více...
9.červen 2011

Interpelace poslance Mgr. Václava Horáčka na ministra vnitra Jana Kubiceho, odpovídá Státní tajemník a náměstek ministra vnitra pro ekonomiku a provoz Zastupováním pověřena Ing. Miroslava Oliveriusová.

Mgr. Václav Horáček

Dostáváme informace od starostů, že proces uzavírání nebo omezování provozu pošt stále pokračuje. V současné době se nemáme na výboru na koho obrátit, jelikož zatím nebyl zvolen nový generální ředitel. Proto vyvstává otázka jak se bude s poštami nakládat dál. Budou pošty stále rušeny nebo se situace změní?

Ing. Miroslava Oliveriusová

Zatím není o situaci rozhodnuto. V nejbližší době, po zvolení nového generálního ředitele, budeme o problému diskutovat. Projekt České pošty Partner nemá za úkol pobočky jen rušit, ale také otevírat nové, které by mohly občanům nabídnout provoz třeba dva až tři dny v týdnu. Vše se začne vyjasňovat po zvolení nového generálního ředitele. 

více...
9.červen 2011
více...
3.červen 2011

Informace politického hnutí Starostové pro Libercký kraj (SLK) z 5. Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.5.2011

více...
1.červen 2011

Uvolněný zastupitel rozdělil vedení Libereckého kraje

Liberecký kraj
Liberecký kraj

Liberec – Liberecký kraj rozdává podle opozičních zastupitelů trafiky, na mysli mají placené místo předsedy dopravního výboru. S platem přes 50 tisíc korun ho dostal Miloš Tita, který dosud vykonával funkci jako neuvolněný, tedy za podstatně míň peněz. Miloš Tita přišel před měsícem o funkci starosty Ralska a podle opozice to spolu souvisí. Vedení kraje to ale odmítá, dopravní výbor prý v současné době čeká spousta tvrdé práce.

Dva a půl roku stojí Miloš Tita v čele krajského dopravního výboru, dva a půl roku za to bere 7 tisíc měsíčně. Od června už ale bude funkci vykonávat jako uvolněný, tedy s měsíčním platem 52 tisíc korun. Podle opozice to souvisí s tím, že Tita před měsícem nečekaně přišel o post starosty v Ralsku. "Jestli někdo přijde o místo starosty a najednou se objeví nutnost mít předsedu dopravního výboru, připadá mi to jako naprostá trafika," uvedl opoziční zastupitel Libereckého kraje Václav Horáček (SLK) a jeho stranický kolega Martin Půta doplnil: "V Libereckém kraji už od založení kraje v roce 2000 nikdy praxe uvolněných členů zastupitelstva nebyla a nyní se zavádí bez nějakého většího odůvodnění." ...

Na webu naleznete i videoreportáž. Zdroj: http://www.ct24.cz/regionalni/125822-uvolneny-zastupitel-rozdelil-vedeni-libereckeho-kraje/

více...
1.červen 2011

Zeptali jsme se poslance Václava Horáčka

1. Původní profesí jste byl učitel. Co vás vedlo k tomu, vyměnit katedru za poslaneckou sněmovnu?

Tak předně jsem vyměnil katedru za „starostovskou“ židli, což je zkušenost, která může pomoci i pro lepší vstup do Poslanecké sněmovny. K oběma politickým profesím mě vedl především zájem o veřejné dění. Vidíte-li kolem sebe řadu možností, jak „svět“ zlepšit, měli byste se o to alespoň pokusit. Je to určitá forma zodpovědnosti – nestěžovat si, ale aktivně se zapojit. Musím také podotknout, že velkou roli hrála a hraje moje rodina. Zázemí, které doma mám je obrovské a já si toho nesmírně vážím, pomáhá mi to v mojí práci.

2. Splnila vám práce poslance některá očekávání nebo naopak změnila některé vaše názory?

Politika mi především dala možnost nebýt jen nečinný, ale aktivně se podílet na české politice. To je možnost, které si velmi vážím. Splnila mé očekávání ohledně nových příležitostí, kterých se mi dostalo. Co se týče názorů, tak v politice se neobejdete bez vlastního pevného přesvědčení. Ale na druhou stanu nesmíme zapomínat, že člověk se učí novým věcem po celý svůj život a to sebou nese i určitou změnu názorů.

...

více...

Strana 14 z 16 Stránky: První Předchozí Další Poslední
 

Mgr.  Václav Horáček
e-mail: zc.zenats@kecaroh.valcav
web: www.vaclavhoracek.cz

Adresa kanceláře:
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
(mapa)

Adresa kanceláře v regionu:
Podhorská 377/20,
466 01  Jablonec nad Nisou
(mapa)

Úřední hodiny:
po telefonické či e-mailové domluvě

Asistentka:
Ivana Večeřová
e-mail: zc.manzes@23avorecev.anavi
telefon: 602 292 937

Zasílání novinek na e-mail

Budeme Vám zasílat odkazy na nové články na webu. Neunikne Vám žádná novinka!

Odhlášení lze provést z každého příchozího e-mailu.

Poslední fotografie

Web a IT infrastruktura: www.tfnet.cz
© 2013 Mgr. Václav Horáček - oficiální stránky poslance