Seminář o poštách přinesl jasno: pošty v obcích a malých městech se (zatím) rušit nebudou


2.červen 2014

Velký zájem projevili představitelé místních samospráv o seminář, který v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádal poslanec Mgr. Václav Horáček. Zásadní informací, která během jednání zazněla jak z úst představitelů Ministerstva vnitra, tak také zástupců České pošty s.p. bylo, že se nebudou zavírat poštovní pobočky. Zároveň se přítomní dozvěděli, že během dalších týdnů bude představena nová koncepce České pošty, která bude vycházet z principu její veřejné služby.

„Problematice České pošty se zabývám již déle než tři roky a po celou dobu se snažím především zamezit rušení poboček v malých městech a obcích. Jsem přesvědčen, že tyto poštovní úřady mají nejen funkci obchodní, ale také společenskou a mnohdy je to jediné zastoupení státu v daném regionu,“ říká Václav Horáček. A jak podotýká, i přes mnoho slibů v minulosti dosud docházelo k postupnému omezování počtu pošt a jejich pracovní doby. „Stále se například hovoří o ekonomice, ale nikdy nikdo nepředložil relevantní analýzu, která by tato zjištění potvrzovala,“ vysvětluje Horáček. I proto uspořádal seminář, na kterém chtěl hledat cestu, jak s Českou poštou dále.

„Považuji za úspěch, že vedení ministerstva vnitra, zastoupené na semináři 1. náměstkem Mgr. Janem Sixtou slíbilo, že žádné poštovní pobočky se zavírat nebudou. Jsem sice opatrný v tom věřit, že se tak nestane, v minulosti padaly podobné sliby také, ale je to konečně jasné slovo od zřizovatele tohoto státního podniku,“ shrnuje Horáček. Podle něj je nyní třeba, aby v České poště došlo k dokončení procesu takzvané transformace a aby byla jasně definována úloha společnosti a její význam. Podle Horáčka je nezbytné otevřeně přiznat, že Česká pošta plní veřejnou službu a proto by stát její ztráty z těchto aktivit měl být připraven podporovat, a to také finančně. Zároveň je ale třeba důrazněji se zaměřit na kompenzační fond, který by se měl v dalších letech naplňovat a který by mohl sloužit právě k vyrovnání financování těchto služeb.

„Velmi mne překvapilo, že ačkoli jsme stále všichni přesvědčováni o tom, že jde především o ekonomiku, a Česká pošta na pobočky doplácí až 2,5 miliardy korun ročně, společnost jako celek je stále v černých číslech. Je tedy vidět, že současný model vyrovnaného rozpočtu společnosti je možné udržet – stačí hledat vnitřní úspory a zvyšovat efektivnost,“ řekl přítomným během semináře Horáček. A jako možné zdroje, kde šetřit, zmínil například marketing – tedy fakt, že státní podnik pořádá například golfové turnaje, které pro jeho činnost nemají žádný význam.

JUDr. Mgr. Radomír Valica, ředitel kanceláře prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost zmínil, že ministerstvo v těchto dnech dokončuje analýzu a koncepci, se kterou následně seznámí nejen zřizovatele společnosti, tedy Vládu České republiky, ale také poslance a potažmo veřejnost. Zmínil, že jednou z premis připravovaného dokumentu je princip veřejné služby České pošty a nerušení jejích poboček. Jak doplnil Mgr. Ondřej Veselský, výkonný ředitel úseku strategie a majetkové účasti České pošty, s.p., jednou z cest, která by takový stav umožnila je projekt Partner – v rámci něho jsou poštovní pobočky umístěny například na obecních úřadech, ale také v obchodech. Právě touto cestou by Česká pošta v dalších letech ráda šla, podle ředitele Veselského ale jen tehdy, pokud s ním v dané obci bude souhlasit její vedení.

Právě komunikace mezi Českou poštou a místními samosprávami bylo často zmiňováno jako kámen úrazu. Podle přítomných starostů společnost starosty vůbec nebo málo informuje o svých plánech, jedná z pozice síly, mnohdy ani neinformuje o tom, že se mění pracovní doba, nebo dokonce že se pošta zavírá, odmítá se starosty jednat. Všichni přítomní zástupci ministerstva vnitra i České pošty slíbili, že zásadní změnou v přístupu České pošty bude právě komunikace. „Žádná pošta nebude zavřena, nebo nedojde ke změně pracovní doby, nebo nebude převedena do režimu Partner, pokud s tím nebude vedení obce souhlasit,“ slíbil 1. náměstek MV Jan Sixta.

Dotazy padaly také na Ing. Jaromíra Nováka, předsedu Rady Českého telekomunikačního úřadu. Podle starostů je jedním z největších problémů samotný zákon, respektive vyhláška, podle které ČTÚ ke své dohledové činnosti nad poštami přistupuje. Jak Ing. Novák řekl, diskusi o změnách se nebrání, nicméně v současné době musí postupovat podle platné legislativy.

Přítomní starostové se během semináře zabývali také otázkou bezpečnosti poštovních úřadů, nebo problémy zaměstnanců České pošty. 

Zpět

 

Mgr.  Václav Horáček
e-mail: zc.zenats@kecaroh.valcav
web: www.vaclavhoracek.cz

Adresa kanceláře:
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
(mapa)

Adresa kanceláře v regionu:
Podhorská 377/20,
466 01  Jablonec nad Nisou
(mapa)

Úřední hodiny:
po telefonické či e-mailové domluvě

Asistentka:
Ivana Večeřová
e-mail: zc.manzes@23avorecev.anavi
telefon: 602 292 937

Zasílání novinek na e-mail

Budeme Vám zasílat odkazy na nové články na webu. Neunikne Vám žádná novinka!

Odhlášení lze provést z každého příchozího e-mailu.

Poslední fotografie

Web a IT infrastruktura: www.tfnet.cz
© 2013 Mgr. Václav Horáček - oficiální stránky poslance