TOP 09 aktivně podpořila konec anonymních akcí


7.říjen 2013

Dlouho jsem věřil, že se v letošní předvolební kampani nedočkáme ani osobních útoků, ani úderů pod pás, ani negativní a falešné kampaně. Bohužel jsem se spletl. Po sociálních sítích (a nejen po nich) se poslední dny šíří informace, že TOP 09 nepodporuje politiku transparentních akciových společností, jejichž majitele by bylo možné dohledat například na internetu. Autoři takového sdělení – „politická konkurence“ hnutí Změna Jana Korytáře - se přitom odvolávají na „předvolební kalkulačku“. Jak jejich grafické znázornění situace vypadá je zřejmé z přiloženého obrázku.

Nevím, jak tento produkt vznikl, jak vznikaly otázky a kdo do nich doplňoval odpovědi. Vím ale, za čím v TOP 09 stojíme a jak jsme v minulém volebním období hlasovali. Znám náš program. A na základě toho mohu s klidným svědomím říci, že takové prohlášení je bohapustá lež.

Na jaře 2013 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválen zákon, kterým byly zrušeny takzvané „anonymní akcie“. TOP 09 tento návrh aktivně podpořila nejen při přípravě, ale i při samotném hlasování. V důsledku této legislativní změny se od 1. 1. 2014 budou muset firmy své anonymní akcie na doručitele převést buď na transparentnější akcie na jméno, nebo je "imobilizovat" - tedy uložit u zákonem registrovaného správce a nadále s nimi neobchodovat. Vlastníci tak budou dohledatelní v již fungujících on-line aplikacích a registrech. Tím je, de facto, tento problém vyřešený a slibovat něco, co již existuje, je populismus a předvolební demagogie. Stejně, jako když hnutí, kterou s touto falešnou kampaní přišlo, srovnává samo sebe jen s těmi, kdo se mu hodí, tedy s těmi, které (možná stejně falešně, jako TOP 09) obviňuje z nepodpory takového opatření. Proč do přehledu nezařadilo také další společnosti, které i v této předvolební kalkulačce mají uvedeno, že návrh podporují?

V diskusi k tématu se také objevuje odkaz na náš předvolební program, ve kterém slibujeme, že „TOP 09 bude dále pokračovat v procesu, který vede k důslednému rozkrývání konečných vlastníků akciových společností vstupujících do veřejných zakázek a koncesních řízení. Bude prosazovat novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesního zákona tak, aby do těchto vztahů vstupovaly pouze korporace s průhlednou vlastnickou strukturou“. Bohužel z komentářů mnohých je zřejmé, že někteří kandidáti buď neví, o jakou problematiku jde, nebo opět úmyslně neříkají pravdu. Problém akciových společností v České republice byl totiž zmíněnou legislativou vyřešen, ale ti, kteří budou chtít, mohou toto ustanovení obcházet například anonymní registrací na Kypru a účastí ve veřejných soutěží takto utajeně. Proto chceme jít ještě dále a zamezit společnostem, které nemají transparentní strukturu, ucházet se o veřejné finance, ať jsou registrovány kdekoli. Jinak řečeno – pokud nebude možné ověřit, ke komu veřejné prostředky putují, neměl by se o jejich zisk ani ucházet.

Rád bych ještě zdůraznil, že to byla právě TOP 09 a Starostové, kdo v Parlamentu prosadili několik zásadních legislativních úprav, které k transparentnosti skutečně vedly, zatímco ti, kteří se dnes snaží okopávat nám kotníky, o transparentnosti stále jen mluví, bez reálných skutků.

Václav Horáček, TOP 09, SLK

Zpět

 

Mgr.  Václav Horáček
e-mail: zc.zenats@kecaroh.valcav
web: www.vaclavhoracek.cz

Adresa kanceláře:
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
(mapa)

Adresa kanceláře v regionu:
Podhorská 377/20,
466 01  Jablonec nad Nisou
(mapa)

Úřední hodiny:
po telefonické či e-mailové domluvě

Asistentka:
Ivana Večeřová
e-mail: zc.manzes@23avorecev.anavi
telefon: 602 292 937

Zasílání novinek na e-mail

Budeme Vám zasílat odkazy na nové články na webu. Neunikne Vám žádná novinka!

Odhlášení lze provést z každého příchozího e-mailu.

Poslední fotografie

Web a IT infrastruktura: www.tfnet.cz
© 2013 Mgr. Václav Horáček - oficiální stránky poslance